Wystawa

Solidarność: pokojowa rewolucja

Twórcy

SOLIDARNOŚĆ. POKOJOWA REWOLUCJA

organizatorzy
Logo Europejskie Centrum Solidarności

zespół kuratorski i realizacyjny
Monika Krzencessa-Ropiak, Agnieszka Bacławska-Kornacka, Karolina Lejczak-Pastuszka, dr Magdalena Staręga, Ewa Konkel, Iwona Kwiatkowska, Jerzy Klimczak, Adam Czubaszek, Arkadiusz Legutko
film
Anna Maria Mydlarska, Piotr Tomaszkiewicz
redakcja
Katarzyna Żelazek
tłumaczenie
Dorota Górak-Łuba
korekta polska
Mirosław Wójcik
korekta angielska
Piotr Łuba


ARCHIWUM EUROPEJSKIEGO CENTRUM SOLIDARNOŚCI

Przyjmujemy, opracowujemy i udostępniamy wszelkie materiały archiwalne dotyczące ruchów i zjawisk społecznych dążących do demokratyzacji Polski w latach 1970–1989, wypełniając statut Europejskiego Centrum Solidarności (ECS). Ten zobowiązuje nas do „gromadzenia oraz zabezpieczenia spuścizny po NSZZ »Solidarność«” oraz innych ruchach wolnościowych w Polsce.

Tym, co wyróżnia naszą kolekcję od innych podobnych zbiorów, jest jej różnorodność. Zasób tworzą nie tylko materiały archiwalne, ale również muzealia, pamiątki ze stoczni czy obiekty sztuki. Zbiory archiwalne wpisują się w część większej struktury ECS, na którą składają się m.in.: wystawa stała, biblioteka, mediateka i wydawnictwo. Użytkownik może uzyskać informację na interesujący go temat w sposób komplementarny.

Na zasób archiwum ECS składa się ponad 170 metrów bieżących materiałów dotyczących działalności ruchów wolnościowych w Polsce i organizacji wspierających te ruchy z zagranicy, w tym zbiory fotograficzne liczące 67 000 fotografii, kolekcja pamiątek historycznych z ponad 5000 muzealiów oraz 420 obiektów artystycznych.

Zbiór jest systematycznie uzupełniany, przede wszystkim dzięki darom. Priorytetem pozostaje pozyskiwanie kolekcji dokumentów zagranicznych, dotyczących współpracy Solidarności ze związkami zawodowymi, instytucjami i osobami prywatnymi w Europie i na świecie, a także pomocy humanitarnej udzielanej Polsce i Solidarności. Nasze zbiory interesują badaczy nie tylko stricte historycznych, ale również zainteresowanych socjologicznym aspektem fenomenu Solidarności, a także m.in. muzealników, dokumentalistów, scenografów, kostiumografów, artystów wizualnych.

Naszą misją jest także zainteresowanie najmłodszych i młodzieży historią najnowszą, a w szczególności ideą wolności i Solidarności oraz upowszechnianie dziedzictwa Gdańska i Polski.

Archiwum ECS gromadzi zbiory od 2008 roku.