Wystawa

Nagroda im. Sacharowa – Parlament Europejski i prawa człowieka na świecie

Od wielu lat Parlament Europejski jest orędownikiem praw człowieka i demokracji. W przekonaniu, że prawa człowieka nie znają granic – nawet granic autorytarnych reżimów – posłowie do Parlamentu nie wahają się piętnować przypadków łamania praw człowieka na świecie. W 1988 r. Parlament przeszedł od słów do czynów – inspirowany niestrudzoną walką Andrieja Sacharowa o prawa człowieka ufundował doroczną Nagrodę im. Sacharowa za wolność myśli. Jest ona symbolem wyjątkowych dokonań tego naukowca w dziedzinie praw człowieka i stanowi przesłanie dla przyszłych pokoleń. Nagrodę tę wręcza laureatowi zwykle przewodniczący Parlamentu podczas posiedzenia plenarnego w Strasburgu.

Nagroda im. Sacharowa jest najwyższym wyróżnieniem ze strony Unii Europejskiej za propagowanie praw człowieka, ale nie jest wyłącznie gestem symbolicznym. To także nagroda pieniężna, która obecnie wynosi 50 000 euro. Ponadto relacje medialne z uroczystej ceremonii wręczenia nagrody dają możliwość publicznego potępienia krajów, które łamią prawa człowieka i zasady demokracji. W wielu przypadkach przyznanie Nagrody im. Sacharowa umożliwiło również ochronę jej laureatów przed represjami ze strony władz ich krajów. Zarówno nagroda, jak i wspólnota jej laureatów umożliwiają Parlamentowi udzielanie pomocy i wsparcia tym, którzy walczą o prawa człowieka. Nagroda jest instrumentem dyplomacji parlamentarnej. Na przestrzeni lat stała się symbolem ogromnego zaangażowania Parlamentu w walkę z reżimami dyktatorskimi oraz propagowanie praw człowieka na świecie.