Wystawy

Ludzie w drodze

Jak migracja zmieniła świat

Czy zastanawialiście się kiedyś nad tym, jak wyglądałby świat, gdyby nikt nigdy nie opuścił swojego miejsca urodzenia? Świat bez podróży i osiedlania się za granicą?Jednak poprzez stulecia migracja przyniosła także wiele konkretnych zmian. Migracja ma wpływ na to, co nosimy, jaką sztukę lubimy, i jakie miasta stanowią punkt odniesienia dla naszego życia. Doprowadziła również do powstania tysięcy dzieł sztuki i wielu wynalazków.

Podróżując, przez historię, i różne kontynenty, wystawa przedstawia szeroką perspektywę na wzbogacające skutki migracji. Z miliona opowieści, które można by opowiedzieć, wybraliśmy kilka wyjątkowych historii inspirujących jednostek i społeczności, które zostawiły po sobie ślad.