Wystawa

To było 30 lat temu

Helmut Kohl i François Mitterrand przemawiają w Parlamencie Europejskim

Chcąc wyrazić uznanie dla postępów w rozwoju wolności w Europie oraz skomentować upadek muru berlińskiego i jego konsekwencje geopolityczne, przewodniczący Parlamentu Europejskiego Enrique Barón Crespo zaprasza jednocześnie kanclerza Niemiec Helmuta Kohla i prezydenta Francji Françoisa Mitterranda, wtedy również urzędującego przewodniczącego Rady Europejskiej, do wystąpienia w Parlamencie Europejskim w Strasburgu.

22 listopada 1989 r. podczas wystąpienia w obecności przewodniczącego Komisji Europejskiej Jacques’a Delorsa, Helmut Kohl i François Mitterrand odnoszą się do wydarzeń, które miały miejsce w Berlinie i na wschodzie Europy. To moment historyczny, przepełniony emocjami. Obaj potwierdzają gotowość głów państw i szefów rządów dwunastu ówczesnych państw członkowskich Wspólnoty, by wspierać przeprowadzenie reform demokratycznych w tej części Europy. W przekonaniu, że to powodzenie Wspólnoty Europejskiej stało się impulsem do niedawnych wydarzeń w Europie Środkowo-Wschodniej, podkreślają konieczność wzmocnienia jej struktur wewnętrznych, a także przeznaczenia dodatkowych środków na jej rozszerzenie. Parlament Europejski jest de facto pierwszą instytucją wspólnotową, która otwarcie mówi o możliwości zjednoczenia Niemiec oraz o perspektywie włączenia krajów Europy Środkowo-Wschodniej do Wspólnoty Europejskiej. Nie można bowiem zapominać o wpływie tych wydarzeń na politykę zagraniczną i bezpieczeństwa, szczególnie jeżeli chodzi o wschodnią granicę Niemiec.