Wystawa

To było 30 lat temu

Parlament Europejski, upadek muru berlińskiego i zjednoczenie Niemiec

W nocy z 9 na 10 listopada 1989 r. niespodziewanie zostają otwarte przejścia graniczne w Berlinie – ma to miejsce w czasie, gdy dochodzi do upadku komunistycznego rządu Niemieckiej Republiki Demokratycznej (NRD). Dobiega końca zimna wojna i zamyka się kolejny rozdział w historii Europy. Miesiąc później uroczyste otwarcie Bramy Brandenburskiej ostatecznie przypieczętowuje przywrócenie swobodnego przemieszczania się obywateli między Niemcami zachodnimi a wschodnimi. Od 3 października 1990 r. zjednoczenie Niemiec jest faktem i zmienia przebieg integracji europejskiej.

W obliczu tych wydarzeń politycznych i pomimo oszałamiającego tempa procesu przemian, Parlament Europejski odgrywa w pełni swą rolę i podejmuje wiele działań. Przez kilka miesięcy stanowi forum dla przywódców europejskich, których zadaniem jest przygotowanie zjednoczenia Niemiec. Posłowie do Parlamentu popierają je przez wzgląd na konsekwencje polityczne, gospodarcze i instytucjonalne tego doniosłego wydarzenia dla Wspólnoty Europejskiej. Dlatego też wielokrotnie opowiadają się za demokratyzacją i poszanowaniem praw człowieka w Europie Środkowo-Wschodniej.