Gids voor het gebruik van het publieke domein

Ere wie ere toekomt. Wanneer je een werk uit het publieke domein gebruikt, vermeld dan de auteur of maker. Vermeld ook de instelling (zoals het archief, het museum of de bibliotheek) dat het werk ter beschikking heeft gesteld. Hoe meer vermeldingen, hoe groter de aanmoediging voor instellingen om meer openbare werken online te zetten.

Toon respect voor het originele werk. Gebruik het werk niet op een onwettige of misleidende manier. Wanneer je een werk uit het publieke domein wijzigt en herdistribueert, moeten eventuele wijzigingen in het origineel duidelijk worden aangegeven. Je moet het werk labelen om te laten zien wie de wijzigingen heeft aangebracht.

Bescherm de reputatie van makers en verstrekkers. Wanneer je een werk uit het publieke domein gebruikt of aanpast, dien je de wijzigingen niet aan de maker of aanbieder van het werk toe te schrijven. De naam of het logo van de maker of verstrekker mag niet worden gebruikt om het gewijzigde werk of enig gebruik ervan zonder toestemming goed te keuren.

Toon respect voor de maker. Wanneer de maker, of de verstrekker in naam van de maker, heeft aangegeven dat een werk uit het publieke domein niet veranderd mag worden of dat het slechts in bepaalde contexten gebruikt mag worden, respecteer dan hun wensen.

Deel kennis. Wanneer je een werk uit het publieke domein gebruikt om nieuw werk te creëren of wanneer je aanvullende informatie hebt (bijvoorbeeld over waar het vandaan komt, de maker, de inhoud of mogelijke andere rechthebbenden), deel je kennis. Dit kan taggen, annoteren of becommentariëren van een werk uit het publieke domein dat online wordt gepubliceerd, en het terugkoppelen van deze informatie aan de instelling die het originele object bezit, omvatten.

Wees je bewust van cultuur. Als het werk cultureel gevoelige elementen bevat, mogen deze niet veranderd worden of op een manier gebruikt worden die denigrerend kan zijn ten opzichte van andere culturen of gemeenschappen.

Ondersteun inspanningen die het publieke domein verrijken. Gebruikers van werken uit het publieke domein worden gevraagd om de inspanningen van culturele en wetenschappelijke erfgoedorganisaties werken uit het publieke domein te beheren, te bewaren, te digitaliseren en ter beschikking te stellen, te ondersteunen. Deze steun dient financiële bijdragen of werk in natura te omvatten, met name wanneer het werk wordt gebruikt voor commerciële of andere winstgevende doeleinden en de verstrekker een openbare of non-profit instelling is.

Bewaar merken en kennisgevingen in het publieke domein. Gebruikers van werken uit het publieke domein mogen geen enkele publieke domeinmarkering of kennisgeving die is toegepast verwijderen, of misleidende informatie verstrekken over de auteursrechtelijke status.

Deze gebruikershandleiding is gebaseerd op goodwill. Het is geen wettelijk contract. We vragen het te respecteren.