A life in 24 silhouettes of Jan Kwak, a successful quack-doctor. Reproduction of a wood engraving by N. Bodenheim, c. 1900.

Lettering: De Geschiednis van Jan Kwak of hoe men door bedrog in Nederland ongestraft tot rijkdom en tot eer komt. Geïllustreerd met teekeningen van Nelly Bodenheim. Uitgegeven door de 'Vereeniging tegen de Kwakzalverij' ...