U bekijkt dit item op de nieuwe Europeana-website. Bekijk dit item in de originele Europeana.

Confoederacya Generalna Omnium Ordinum Regni, et Magni Ducatus Lithuaniae ná Conwokácyey Głowney Wárszẃskiey uchwalona Roku Páńskiego 1674 Dniá 15. Mieśącá Stycznia

Confoederácya Generálna Wárszáwska Roku Pánskiego 1674

NT: Confoederácya Generálna Wárszáwska Roku Páńskiego 1674


Besitzer: München, Bayerische Staatsbibliothek -- Res/4 Polon. 107 u