U bekijkt dit item op de nieuwe Europeana-website. Bekijk dit item in de originele Europeana.

Fartygsporträtt

Fredrik Carlson var född i Norrköping 10/4 1854 och kom sommaren 1868 till flottan som extra kadett och antogs på hösten som elev vid Kungl. Sjökrigsskolan. Han blev underlöjtnant 1875 och löjtnant 1880. Som sådan deltog han i fregatten Vanadis världsomsegling 8/11 1883-13/5 1885. Åren 1885 och 1887 var han kommenderad på chefsfartyget Drott. Kapten blev han 1887. 1909 övergick han till reserven och 1915 blev han kommendörkapten av 2:a graden. Han kvarstod i reserven intill 1919. Död 7/4 1927.
Tillägg av Gösta Webe: Ett fotografi av Häggs målning såldes efter Vanadisexpeditionen 1885 i kabinettformat av hovfotografen W.Eurenius, Hamngatan 18, Stockholm. Motivet visar fregatten Vanadis under segel, passerande Fakarawa, en av de s.k. Låga eller Farliga öarna i Söderhavet. Hägg har använt sig av motivet på ett fotografi (jfr Ö 11001) , som togs av Vanadis i Söderhavet 1884. Man lägger på detta märke till att några infördingskanoter, s.k. utriggade farkoster har samma läge i fotots bildfält som på målningen. Fotot tillhör museets bildsamling från expeditionen. PS Samma motiv (=Häggs målning) pryder omslaget till den av Erik Lehman 1927 utgivna boken "Med fregatten Vanadis på världsomsegling", vari f.d. båtsmannen Humbla skildrar sina minnen.