Thee-Concert ten Stadhuize ter gelegenheid van de Ontvangst der Leden van het Internationaal Comiteit der Olympiaden en der officieele Afgevaardigden , op Woensdag 18 Oogst 1920, om 20 1/2 uur ten Stadhuize