Pieter Gerk Oberman (Dantumawoude 1908-Dokkum 1972). Verzetsstrijder "Piet Kramer". Leider van de Friese KP en van "De Overval" op het Huis van Bewaring op 8 december 1944.
De foto is in 1945 gemaakt voor het herinneringsalbum van de Overval. Het betreft hier een fotoreproductie uit 1994.

Verzetsstrijder Egbert ("Eppie") Bultsma (Dronrijp 1910-Bellflower (Calif.) 1960). Rechter...
Foto van een illegaal aangeplakte tekening.
Verzetsstrijders en onderduikers bij de familie De Boer, Julianalaan (toen Parklaan) nr.4....
Siebe Schootstra (Joure 1906-Drachten 1985). Directeur van "Phoenix" rijwielenfabriek. Ver...