Zaandam Westzijde Brand in chemische fabriek VETIRA. Gezien vanaf de Zaan. Blusboot De Zaan kwam te hulp. 18 februari 1960. Grote brand in het spuitbussenbedrijf van Vetira
aan de Westzijde 236. Na een explosie van propaangas ontstond een zeer felle brand. Een tiental personen - hoofdzakelijk vrouwen - zag de vluchtweg afgesloten en moest in de Zaan springen,
waarbij enkelen ve...