Krommenie. Dr. Kuijperkade. School met den Bijbel. De zzanzet tot de bouw van deze "School met den Bijbel" kwam tot stand o.l.v. dominee Lanting die van 12 december 1915 tot
14 maart 1920 voor de gereformeerde gemeente stond. Vooruitlopend op de nieuwe schoolwet van 1920, besloot men in 1919 om een school met vier lokalen te bouwen. Men kocht van de
woningbouwvereniging "Patrim...