Tentoonstellingen

70e verjaardag van de Schumanverklaring. 9 mei 1950

Robert Schuman, eerste voorzitter van de Europese Parlementaire Vergadering

Robert Schuman wordt op 19 maart 1958 verkozen tot eerste voorzitter van de Europese Parlementaire Vergadering. Hij blijft voorzitter tot maart 1960. Ook al heeft de Parlementaire Vergadering slechts beperkte bevoegdheden, ze ligt Schuman wel nauw aan het hart, omdat ze de politieke instelling bij uitstek is: een democratisch orgaan dat de volkeren vertegenwoordigt, de uitvoerende macht controleert en de Europese gemeenschappen verenigt.

Op 10 mei 1960, ter gelegenheid van de tiende verjaardag van de Schumanverklaring, brengt de Europese Parlementaire Vergadering hulde aan haar vroegere voorzitter en keurt zij bij acclamatie een resolutie goed waarin wordt verklaard dat Schuman “zich zeer verdienstelijk [heeft] gemaakt voor Europa”.