Tentoonstellingen

70e verjaardag van de Schumanverklaring. 9 mei 1950

Multilaterale onderhandelingen

Op 20 juni 1950 gaan de vertegenwoordigers van de zes landen in Parijs van start met de onderhandeling over het Schumanplan. De Benelux-landen staan open voor een onafhankelijke Hoge Autoriteit maar eisen in ruil dat een intergouvernementeel orgaan wordt opgezet, de Bijzondere Raad van Ministers. Er wordt een Gemeenschappelijke Vergadering in het leven geroepen.

Ook zijn er plannen om een Hof van Justitie op te zetten om geschillen op te lossen. Op economisch gebied proberen de onderhandelaars de Gemeenschap de middelen te geven om de kartels in de Duitse zware industrie op te breken en de mijnbouw- en staalproductie te organiseren. Op 19 maart 1951 wordt het Verdrag tot oprichting van de EGKS geparafeerd door de zes delegaties.