Tentoonstellingen

70e verjaardag van de Schumanverklaring. 9 mei 1950

De inwerkingtreding van het EGKS-Verdrag

De instellingen die door het verdrag in het leven worden geroepen, zijn: de Hoge Autoriteit, die wordt bijgestaan door een Raadgevend Comité, de Gemeenschappelijke Vergadering, het Hof van Justitie en de Bijzondere Raad van Ministers. Na de ondertekening van het verdrag is het aan de zes landen om te beslissen over de zetel van de instellingen.

Bij gebrek aan een definitief akkoord zal Luxemburg de Hoge Autoriteit, de Raad en het Hof van Justitie van de EGKS huisvesten, terwijl de Gemeenschappelijke Vergadering in Straatsburg wordt gevestigd. Op 25 juli 1952, amper zeven jaar na de Tweede Wereldoorlog, treedt het EGKS-Verdrag – waarop de Europese Unie van vandaag is gestoeld – in werking.