Tentoonstellingen

70e verjaardag van de Schumanverklaring. 9 mei 1950

Op 9 mei 1950, in volle Koude Oorlog, wordt met de verklaring van Robert Schuman het startschot gegeven voor de opbouw van een communautair Europa. De Franse minister van Buitenlandse Zaken wil een nieuwe supranationale organisatie in het leven roepen en tussen Frankrijk en Duitsland een gemeenschappelijke markt voor kolen en staal tot stand brengen die ook openstaat voor andere Europese landen. Dat wordt de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal (EGKS). Sinds 1985 wordt elk jaar op 9 mei de Dag van Europa gevierd.