Blogberichten

De Kinora: de eerste thuisbioscooptechnologie

Hoe men begin 20e eeuw thuis naar bewegende beelden keek

kleurenbeeld van een zwart-witbeeld gezien door een Kinora-filmviewer