Valstybės teatro spektaklio nuotrauka. A.Fromas - Gužutis. PONAS IR MUŽIKAI

A.Fromas - Gužutis. PONAS IR MUŽIKAI. 1922.12.14. 5 v.drama iš 19-ojo šimtmečio pr. Lietuvos gyvenimo. Veikalą sutvarkė Liudas Gira. Rež. Konstantinas Glinskis. Dail. K. Glinskis ir Edmundas Volteris. Spektaklio scena. Centre: Leizeris - Stasys Pilka; Jonas - Juozas Laucius; Tomka - Antanas Kalitis; Dešinėje: Liudytė - Ona Rymaitė; Onytė - Elena Žalinkevičaitė; Araburda - Jurgis Petrauskas.