Qed tara dan l-oġġett fis-sit web il-ġdid ta' Europeana. Ara dan l-oġġett fl-Europeana oriġinali.

Welkom in Nederland! dicht-groete, toegezongen aan hare Koninklyke Hoogheid de erfprincesse van Oranje, geboren vorstin van Wurtemberg