Wirja

Is-70 anniversarju tad-Dikjarazzjoni ta' Schuman. 9 ta' Mejju 1950

It-tifqigħa tal-"bomba Schuman" fid-9 ta' Mejju 1950

Bid-dikjarazzjoni rivoluzzjonarja tiegħu tad-9 ta' Mejju 1950, Schuman ried jagħti ħasda biex ikun jista' jinbeda l-proċess ta' integrazzjoni Ewropea. Fost il-kanċelleriji u l-ambjenti industrijali u tat-trade unions, l-aħbar kellha effett ta' bomba.

Il-proposta Franċiża tant dwiet li l-effett ta' sorpriża li kellha kien totali. Kienet ukoll qabża fid-dlam. Id-Dikjarazzjoni ta' Schuman tħejjiet baxx baxx u riedet tagħti skoss psikoloġiku biex tolqot lill-opinjonijiet u ġġiegħel lill-gvernijiet jilħqu qbil.