Wirja

Is-70 anniversarju tad-Dikjarazzjoni ta' Schuman. 9 ta' Mejju 1950

Il-problemi Franko-Ġermaniżi

Id-Dikjarazzjoni ta' Schuman saret meta r-relazzjonijiet Franko-Ġermaniżi kienu jinsabu fi stall. Pariġi u Bonn ma kinux jaqblu bejniethom speċjalment dwar l-istatut tas-Saar, li kien politikament awtonomu iżda ekonomikament marbut ma' Franza. Il-proġett Franċiż kien jipprevedi li l-ankraġġ tar-Repubblika Federali tal-Ġermanja, li kienet għadha kemm twieldet, fi struttura Ewropea kellu jkun mezz biex jingħata qafas għall-iżvilupp tal-pajjiż u kif tiġi żgurata l-paċi fl-Ewropa.

Billi jittratta lill-Ġermanja pari ma' Franza, il-Pjan ta' Schuman kellu l-għan li jtejjeb ir-relazzjonijiet bejn iż-żewġ pajjiżi abbażi ta' interessi komuni u jirrikonċilja dawk li kienu ż-żewġ "għedewwa storiċi". Mil-lat ġeografiku, il-KEFA żviluppat abbażi ta' "Lotarinġja industrijali".