Izstāde

Aizvestā bibliotēka, rekonstruētā bibliotēka

Rīgas jezuītu kolēģijas grāmatas Rīgā un Upsālā