Målning, Bildkonst, Bergslandskap, Painting, Graphics

OM-1975-0025