Märke

Samhörande nr är 9421 - 9438.
Orienteringsmärke, SLK.
Detta bronsmärke utdelades efter första gången avlagt godkänt prov. Det skall bäras på bröstet under lottabroschen. Framsidan har ett kors med bokstäver SLK på den horisontella mittramen. Runt kanten står det Riksförbundet Sveriges Lottakårer. På baksidan står märkningen Sporrong. Där finns också en broschknäppning.