Dokumentation av Örebro Pride 2013, den 31 augusti 2013. Stadsparken.

Dokumentation av Örebro Pride 2013, den 31 augusti 2013.
Stadsparken.