Klotter

Graffiti i gångtunnel under infartsleden, invid Wämöparken.

Klotter, Universitetshuset, Uppsala, april 1967
Klotter, Universitetshuset, Uppsala, april 1967
Klotter, Universitetshuset, Uppsala, april 1967
Klotter - närbild, Universitetshuset, Uppsala, april 1967