Byggnadsdetalj

Klotter på Östersjöskolan fasad, "Your body is a battleground" .

Byggnadsdetalj.
Byggnadsdetalj, Malmö centralstation.
Byggnadsdetalj från Nässjö stationshus.
Byggnadsdetalj från Nässjö stationshus.