Marinmotiv

Fartygsporträtt
Beslagning av stor-undermärssegel, babords sida.
[text på ursprunglig diaram;] "'von Pommern' i Mariehamn, juli 59"
PASSAT (Avbildad - namn)