MÄRKE

Nål för Scoutingrörelsen. Motivet på nålen är S:t Göran till häst och draken.

Har tillhört givarens farbror Gösta Granath (1917-1981). Gösta arbetade på SAAB i Trollhättan och i Göteborg från 1956.