Orange opgeschrikt door gruwelijke daden van de cavalerie, 1685

Orangen werd door de Dragonders schrikkelyk gehandelt

Prent rechtsboven gemerkt: Derde Deel Fol. 502.