ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ, ΑΤΛΑΝΤΑ 1996

Ολυμπιακό μουσείο Θεσσαλονίκης

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ, ΑΘΗΝΑ 2004
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΒΕΡΟΛΙΝΟ1936
Στρογγυλό καπέλο από αφρώδες πλαστικό με φίλτρο ηλιοπροστασίας στα χρώματα της γραφιστικής…
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΜΟΝΑΧΟ 1972