Jan Karski

Jan Kozielewski (Karski) o wychodźstwie polskim na terenie Wielkiej Brytanii w przededniu …
W drodze: dwutygodnik polityczny i literacki, Rok III, Nr 17-18(59-60) (1 października 194…
Compendium Ordinationis Tribunalis Regni Petricoviensis sub auspiciis Illustrissimi Revere…
W drodze: dwutygodnik polityczny i literacki, Rok III, Nr 16(58) (16 września 1945)