Plující lodi

Jan Zrzavý, malíř, grafik, ilustrátor, dnes jméno - pojem českého moderního malířství.
Uklidňující snová imaginace jeho díla přitahovala následující umělecké generace, tak jako
Zrzavého opakovaně přitahovala Bretaň a Benátky.