De storm

van de Sint-Annagilde te Best (Nederland)
Stormlandschap
Sphinx
Aanhangsel Tweede Kamer 1960-1961 nummer 3027