Kaimo piemenys su skerdžiumi

Kaimo piemenys su skerdžiumi. Pamiškėje užfiksuoti trys berniukai (du sėdi ant žemės, vienas stovi) – piemenys ir vyras – piemenų vyresnysis – skerdžius. Už jų banda, miškas.