Ko socialdemokratai eina į miestų ir valsčių savivaldybes. Lietuvos darbininkai ir mažažemiai ūkininkai! „Birželio 19 ir 20 dieną bus išnaujo renkamos valsčių ir miestų tarybos“ / Lietuvos socialdemokratų partijos Centro komitetas. - apie 1921]. - [1] p. - (Lietuvos socialdemokratų partija)