Procesija

Dailininko Pauliaus Augiaus - Augustinavičiaus kūrybos ištakos yra lietuvių liaudies grafikoje. Tai itin akivaizdu raižinių cikle "Žemaičių kalvarijos". Kompozicijos dekoratyvios, stilizuotos bei apibendrintos. Jose vaizduojami žmonės statiški, susirūpinusiais veidais, nedetalizuotomis figūromis. Raižiniuose dominuoja juodi ir balti tonai, gausu tautinių motyvų bei lietuvių liaudies dekoro element…

Ekslibrisas „Stasys Žakevičius“
Atvirukas
Knygos viršelio projektas
Piešinys