Refugees

POZN: obraz 5.-9.1945 /autorské značenie/

Skicár - 40 listov
Skicár - 40 listov
Skicár - 40 listov
Štúdia k obrazu Zvádzanie