Stai visualizzando questo elemento sul nuovo sito di Europeana. Visualizzalo nella versione originale di Europeana.

Theion Kai Hieron Euangelion To palai mēn para Antōniou tu Pinellu typōthen, nyn de tois hisois typois para Nikolau tu Glykeos metatypōthen ..

Besitzer: München, Bayerische Staatsbibliothek -- Res/2 Liturg. 107