Sigill, Skriv/Måleriverktyg, Seal

Enligt katalogkort: Sigill, rektangulärt, krönt av en hoprullad drake i rundskulptur.
Material: Grönbrun jade.
Närmare tidsbestämning: Ming