Plakett

Plakett av rödlackerat trä, från Kina. På ovansidan är plaketten dekorerad i hög relief med drake och fenixfågel. På undersidan svartlackerad med kinesisk inskription som talar om att den är från Ming-dynastin.

Enligt katalogkort: “Chinese lacquer plaque. Period: Ming, Wan-li, A.D. 1589. Description: Circular, carved in red lacquer. Flat surface with design of dragon and phoenix; between them the…