Tavla

Katalogkort:
"Ehrenstrahl, D. Klöker. Kopia. 'Troligen kopia efter Murillo' ! enligt accessionsliggaren. Kopia efter Nationalmusei exemplar av Ehrenstrahl, med vilket denna visar stora likheter, skiljer sig dock i detaljer. Bl.a. har detta ex. fler fåglar än orig."