Interiör av af Trolles gymnastiksal vid Karlskrona örlogsbas 1959.

Interiör av af Trolles gymnastiksal vid Karlskrona örlogsbas 1959.