MÄRKE

Nål för Korp bordtennis i Göteborg. På märket finns ett bordtennisracket och en boll.

Har tillhört givarens farbror Gösta Granath (1917-1981). Gösta arbetade på SAAB i Trollhättan och i Göteborg från 1956.