Aap en weerspiegeling van de maan

Aap, hangend aan tak, reikt met rechterarm naar de weerspiegeling van de maan in het water.