Barn och ungdom

Snöbollskrig mellan ungdomar på Sånfjället, juni 1973.