Reprezentační družstvo Sokol

Reprezentační družstvo Sokol trénuje na zájezd do Paříže na mezinárodní tělocvičné závody pořádané francouzskou gymnastickou unií v rámci pařížské koloniální výstavy. Členové družstva na letním cvičišti Tyršova domu pod vedením br. Čady ( vlevo v bílém triku).