ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ, ΑΤΛΑΝΤΑ 1996

Ολυμπιακό μουσείο Θεσσαλονίκης