ΕΥΡΟΜΠΑΣΚΕΤ ΕΛΛΑΣ 1987

Ολυμπιακό μουσείο Θεσσαλονίκης